Buurtvereniging de Haagsestraat

75 JAAR BUURTVERENIGING DE HAAGSESTRAAT IN CUIJK

We gaan terug naar 28 mei 1948...

De geschiedenis van buurtvereniging De Haagsestraat, maar in het bijzonder ook de verdiensten die de buurtvereniging heeft gehad voor de gemeenschap van Cuijk, zijn uitstekend beschreven in het boek ‘Goei Volluk – een volksbuurt in het naoorlogse Cuijk’.

Het boek is, bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van buurtvereniging De Haagsestraat in 1998, geschreven door oud-journalist Erik Jansen en voormalig gemeenteraadslid Willem Hagemeijer, beiden wonend in de Haagsestraat.

Onderstaand een gedeelte van een van de negen hoofdstukken van het boek.

Wilt u het boek ‘Goei Volluk’ graag in uw bezit hebben?

Het is te koop bij Printservice Cuijk in de Kaneelstraat.

Het boekje kost nu slechts 5 euro.

Het leven in de Haagsestraat

Hoewel sommige Haagsestraters het anders willen doen geloven, lijdt het geen twijfel dat de viering van het tweeduizend jarig bestaan van Cuijk de directe aanleiding is geweest voor de oprichting van buurtvereniging De Haagsestraat.

Al hangen sommige buurtbewoners nog steeds andere theorieën aan. Waar de een meent dat het enthousiasme rondom de priesterwijding van frater Jo Cornelissen tot de oprichting van de buurtvereniging heeft geleid, denkt een ander dat de feestelijke terugkeer van de eerste Indiëgangers de aanleiding is geweest.

De feiten weerspreken dat.

De priesterwijding van Jo Cornelissen vond plaats op 17 augustus 1947, ruim een half jaar voor de oprichtingsvergadering van buurtvereniging De Haagsestraat. De eerste Indië-strijders kwamen pas in de loop van 1948 terug.

De aardappelhandelaar en kolenboer Piet Basten leidde de oprichtingsvergadering op 28 mei 1948. Na de Veldweg/Burgemeester Van de Mortelstraat, de Kaneelstraat en de Grotestraat/Kerkstraat/Maasstraat gaf de Haagsestraat als vierde gehoor aan de oproep van burgemeester Louis Jansen een buurtvereniging op te richten. Tien Roelofs werd tot eerste voorzitter van De Haagsestraat gekozen. Schoonzoon Tien Lange nam het penningmeesterschap op zich en de latere voorzitter Wim van Leeuwen stelde zich beschikbaar voor het secretariaat. Jan Arts, Harrie Derks, Jan Martens en Piet Theunissen waren de andere bestuursleden van het eerste uur.

Piet Werts werd aangesteld als bode. Hij moest de deuren langs om de contributie te innen, toen nog een dubbeltje per week.

28 mei 1978: Het bestuur tijdens het 30 jarig bestaan.
Staand vlnr Herman Theunissen, Mat Stekhuizen, Bert Jans, Mientje Jans, Piet Werts. Zittend vlnr Tien Lange, Wim van Leeuwen en Piet Hendriks.

Reiskas

Van niet meer dan vijf gulden per huishouden moesten alle activiteiten van De Haagsestraat betaald; geen wonder dat het in de beginjaren beperkt bleef tot een jaarlijkse feestavond, spelletjesdagen voor de kinderen én een reisvereniging. Voor dat laatste werd elke week een stuiver opzij gelegd. Van het gespaarde geld maakten buurtleden, maar ook andere reislustigen, jaarlijks een uitstapje.

Aanvankelijk vooral naar / binnenlandse attracties, later werden het Duitse Eifelgebergte en de Belgische Ardennen het reisdoel.

Bijzondere herinneringen bewaren de deelnemers van toen vooral aan de reis naar de watervallen van Coo. Op het hoogste punt van de berg weigerde de bus van de Cuijkse vervoerder Creemers plotseling dienst. Motorpech was de diagnose. “Gelukkig waren we met twee bussen, zodat we uiteindelijk toch nog heelhuids beneden zijn gekomen”, aldus Bert en Tonia Jacobs in het buurtblaadje van najaar ’82, “we waren pas op maandagmorgen rond een uur of vijf weer in Cuijk terug.”

De reisvereniging is blijven bestaan tot midden jaren zeventig. Tot de interesse zienderogen minder werd. “Iedereen heeft tegenwoordig een wagen en kan zodoende zelf gaan waar-ie heen wil. Daarom zien wij ons gedwongen om na ruim vijfentwintig jaar een punt achter de reisvereniging te zetten.”

Parapluwoningen

Het meest karakteristiek aan de Haagsestraat zijn de ‘parapluwoningen’, die hun bijnaam danken aan de merkwaardige vorm van de daken. Het bijzondere aan de mansardedaken is, aldus de Dikke van Dale, “de kap, waarbij de dakvlakken niet van goot tot nok één plat vlak, doch twee platte vlakken vormen, die elkaar onder een stompe hoek ontmoeten.”

De ‘parapluwoningen’ zijn ontworpen door de Cuijkse architect Smits en gebouwd in 1923. In september van dat jaar werd voor het eerst huur opgehaald: f 3,60 per week. Twaalf jaar later werd de huur met een kwartje verlaagd; waarschijnlijk omdat de economische malaise toen ook in de Cuijkse portemonnees werd gevoeld.

In de loop van de jaren zijn de meeste van de twaalf ‘parapluwoningen’ ingrijpend verbouwd en uitgebreid. De daken zijn wel intact gebleven. In 1983 werden op initiatief van de bewoners alle daken gelijktijdig gerenoveerd. Tot blijdschap van de buurtvereniging. “Als buurtvereniging juichen we dit plan met groot enthousiasme toe, te meer omdat men zonder veel morren tot overeenstemming is gekomen en de Haagsestraat, die toch al zoveel besproken wordt, hiermede een veel mooier aanzicht krijgt”, reageerde het bestuur van de buurtvereniging.

Een van de vele gezellige momenten…Hannes en Drieka alias Bert en Arie
Links Bert van Raay, rechts Arie van Raay

Misvatting

Het is een misverstand te denken dat alle bewoners van de Haagsestraat lid zijn van de buurtvereniging. Zoals ook niet alleen bewoners van de Haagsestraat bij de vereniging zijn aangesloten.

Het huishoudelijk reglement verschaft duidelijkheid: “Onder de buurtvereniging vallen de Haagsestraat, Irenestraat 2 tot en met 12b en Zandberg 10 en 12.” Dat het huishoudelijk reglement ook niet altijd werd nageleefd, blijkt wel uit het feit dat ook de families Van der Steenhoven en Romeijn het lidmaatschap kregen aangeboden, hoewel hun voordeur aan de Dr. Van de Broekstraat stond.

Datzelfde huishoudelijk reglement bepaalde ook dat wie zijn lidmaatschap had beëindigd niet opnieuw lid kon worden. En wie door huwelijk of samenwonen de buurt verliet, moest binnen twee maanden schriftelijk zijn interesse voor het lidmaatschap kenbaar maken. Zo niet, dan was de kans op een lidmaatschap verkeken.

De strenge toelatingseisen van toen zijn inmiddels ietwat versoepeld. Inmiddels mogen ook kinderen van ex-leden lid worden, evenals de achttienjarigen waarvan de ouders, hoewel ze in de Haagsestraat woonden, nooit lid van de buurtvereniging zijn geworden. Verder kunnen spijtoptanten vijf jaar na hun opzegging weer het lidmaatschap van de buurtvereniging aanvragen.

Meer informatie hierover kunt u krijgen via het secretariaat van de vereniging. secretariaat@haagsestraat.com